Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Kategorie

SKUPINA (třásně/hůlky)

❑ 8–25 členů

(SÓLOFORMACE (třásně/hůlky)

❑ Sólo, duo/trio
❑ Miniformace (4–7 členů) 

  • MINIKADETKY - Jsou to malé slečny ve věku 4-6 let. V této kategorii se holčičky nejprve učí správnému držení těla, základnímu pochodovému kroku. Mažoretky se po zvládnutí základních pohybových a krokových variací učí práci s hůlkou a třásněmi (pompony). Svým hravým přístupem se seznamují se základy gymnastiky a zdokonalují se v taneční průpravě. Je pro nás důležité, aby děti práce s hůlkou a třásněmi bavila, a proto se snažíme dělat hodiny zábavné a děti motivovat.

  • KADETKY - Jedná se o dívky ve věku 7-11 let. V této specifické věkové skupině klademe důraz na rozšíření dovedností práce s hůlkou a třásněmi a celkové pohybové schopnosti dívek. Získané zkušenosti pak dívky využívají při nacvičování soutěžních choreografií.

  • JUNIORKY - Jedná se o dívky ve věku 12-14 let. V této věkové kategorii se obvykle setkáváme s děvčaty, která již mají značné soutěžní zkušenosti a za sebou několik soutěžních vystoupení. Proto v této fázi dáváme prostor jejich kreativitě a často si samy vymýšlejí nové kombinace pohybů a kroků do svých sestav. Přesto zde stále probíhá proces zdokonalování, ať už jde o nácvik s náčiním (třásně, hůlky) nebo o vylepšování gymnastických prvků.

  • SENIORKY - V této kategorii se nacházejí dívky téměř na vrcholu své taneční kariéry, a díky svým bohatým zkušenostem a dlouholeté praxi jsou schopny samostatně vytvářet vlastní choreografie. Většina z těchto dívek je součástí našeho týmu od raného věku, čímž zároveň připravujeme novou generaci trenérů a choreografů pro nadcházející roky.

  • HAPPY TEAM – Tato kategorie je nám obzvlášť blízká. Jde totiž o skupinu pro maminky a tatínky. Happy team je plný radosti a pozitivní energie, protože se vždy na trénincích náramně bavíme a společně se hodně nasmějeme. A to neplatí jen o trénincích, ale také o soutěžích, kde vystupujeme jako jeden tým a předvádíme choreografii, na níž jsme pracovali několik měsíců.